Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 22 SGK

  • 1 Đánh giá

Với bài luyện tập này, các con sẽ được củng cố các các phép tính của 8 cộng với một số, và phép cộng số có hai chữ số với hàng đơn vị là chữ 8. Hi vọng sau bài này các con sẽ dần quen với phép cộng có nhớ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 22 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

8 + 2 = 8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 5 =

8 + 6 = 8 + 7 = 8 + 8 = 8 + 9 =

18 + 6 = 18 + 7 = 18 + 8 = 18 + 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 22 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính:

38 + 15; 48 + 24; 68 + 13;

78 + 9; 58 + 26;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 22 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh: 28 cái

Gói kẹo dừa: 26 cái

Cả hai gói: ... cái?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 22 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 22 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 22 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ?

A. 68

B. 22

C. 32

D. 24

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem