Ôn tập các số đến 100

  • 1 Đánh giá

Ở lớp 1 các con đã được biết đến các số từ có hai chữ số. Để giúp các con hệ thống lại kiến thức đã học và chuẩn bị cho chương trình mới của lớp 2. Các thầy cô sẽ đưa tới các con bài Ôn tập các số đến 100. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nhé!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 3 - SGK toán 2

a) Nêu tiếp các số có một chữ số:

012

b) Viết số bé nhất có một chữ số.

c) Viết số lớn nhất có một chữ số.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 3 - SGK toán 2

a) Nêu tiếp các số có hai chữ số

Ôn tập các số đến 100

b) Viết số bé nhất có hai chữ số.

c) Viết số lớn nhất có hai chữ số.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 3 - SGK toán 2

a) Viết số liền sau của 39;

b) Viết số liền trước của 90

c) Viết số liền trước của 99;

d) Viết số liền sau của 99.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem