Giải bài: 31 5

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã được học 11 trừ đi một số, vậy 11 trừ một số được sử dụng trong những phép tính như thế nào ? Các con cùng vào bài đăng dưới đây nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Phép tính 31 - 5 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
  • 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 31 - 5 = 26.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 49 sgk toán lớp 2

Tính

Giải câu 1 bài: 31 - 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 49 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 51 và 4; b) 21 và 6; c) 71 và 8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 49 sgk toán lớp 2

Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 49 sgk toán lớp 2

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại những điểm nào?

Giải bài: 31 - 5

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem