Giải bài Bảng cộng

  • 1 Đánh giá

Nhằm tổng kết lại phần phép cộng có nhớ, các thầy cô sẽ đưa tới các con bài Bảng cộng. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 38 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

a)

9 + 2 = 8 + 3 = 7 + 4 = 6 + 5 =

9 + 3 = 8 + 4 = 7 + 5 = 6 + 6 =

9 + 4 = 8 + 5 = 7 + 6 =

9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 =

9 + 6 = 8 + 7 =

9 + 7 = 8 + 8 =

9 + 8 =

9 + 9 =

b)

2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 =

3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 =

4 + 9 = 5 + 8 =

5 + 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 38 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Bảng cộng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 38 - SGK toán 2

Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 38 - SGK toán 2

Trong hình bên:

Giải bài Bảng cộng

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem