Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 75 Giải Toán lớp 2

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố toàn bộ kiến thức về phép trừ có nhớ, các tìm số bị trừ, số trừ và các bài toán có lời văn sử dụng phép tính trừ có nhớ. KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 75 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

16 - 7 = 12 - 6 =

11 - 7 = 13 - 7 =

14 - 8 = 15 - 6 =

10 - 8 = 13 - 6 =

17 - 8 = 15 - 7 =

11 - 4 = 12 - 3 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 75 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 32 - 25; 61 - 19; 44 - 8.

b) 53 - 29; 94 - 57; 30 - 6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 75 sgk toán lớp 2

Tính:

42 - 12 - 8 = 36 + 14 - 28 =

58 - 24 - 6 = 72 - 36 + 24 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 75 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 14 = 40;

b) x - 22 = 38;

c) 52 - x = 17

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 75 sgk toán lớp 2

Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 50 lượt xem