Giải bài : Bảng chia 2

  • 1 Đánh giá

Với bài trước chúng ta đã làm quen với phép chia, và cũng tương tự như phép nhân, phép chia cũng có bảng chia của các số. KhoaHoc xin chia sẻ bài : Bảng chia 2. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Bảng chia 2

Bảng chia 2:

2 : 2 = 1 12 : 2 = 6

4 : 2 = 2 14 : 2 = 7

6 : 2 = 3 16 : 2 = 8

8 : 2 = 4 18 : 2 = 9

10 : 2 = 5 20 : 2 = 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 109 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

6 : 2 = 2 : 2 =

4 : 2 = 8 : 2 =

10 : 2 = 12 : 2 =

20 : 2 =

14 : 2 =

18 : 2 =

16 : 2 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 109 sgk toán lớp 2

Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 109 sgk toán lớp 2

Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào ?

Giải bài : Bảng chia 2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan