Giải câu 3 bài : Bảng chia 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 109 sgk toán lớp 2

Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào ?

Giải bài : Bảng chia 2

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta nhẩm các phép tính chia, được kết của vào số nào ta nối vào số đó.

Các phép tính:

12 : 2 = 6

20 : 2 = 10

8 : 2 = 4

16 : 2 = 8

14 : 2 = 7

Kết quả sau khi thực hiện như sau:

Giải bài : Bảng chia 2

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021