Giải câu 1 bài : Luyện tập Trang 64 sgk toán lớp 2

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 64 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

14 - 5 = 14 - 7 = 14 - 9 =

14 - 6 = 14 - 8 = 13 - 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng trừ của 14 trừ đi một số, các con tính nhẩm rồi ghi kết quả tính được nhé.

14 - 5 = 9 14 - 7 = 7 14 - 9 = 5

14 - 6 = 8 14 - 8 = 6 13 - 9 = 4

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021