Giải câu 1 bài : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 65 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng trừ của các số 12, 13, 14, 15, 16,... trừ đi một số, ta tính được hiệu của các phép tính. Lưu ý, hàng đơn vị của hiệu phải viết thẳng hàn của số bị trừ và số trừ.

Kết quả như sau:

Giải bài : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021