Giải câu 3 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 81

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 81 sgk toán lớp 2

Quay mặt kim trên đồng hồ để đồng hồ chỉ:

8 giờ sáng; 2 giờ chiều; 9 giờ tối

20 giờ; 21 giờ; 14 giờ.

Bài làm:

Hướng dẫn: Trên đồng hồ có 2 kim, vì vậy ta cần quay cả hai kim:

  • Kim phút (kim dài hơn) chỉ số 12
  • Kim dài (kim giờ) : chỉ số giờ trên đồng hồ.

Ta được kết quả như sau:

  • 8 giờ sáng và 20 giờ: quay kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12
  • 2 giờ chiều hay 14 giờ: kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12.
  • 9 giờ tối hay 21 giờ: kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 12.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021