Giải câu 2 bài : Ngày, giờ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 76 sgk toán lớp 2

Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh

Giải bài : Ngày, giờ

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con dùng cách xem đồng hồ để xem giờ trên các đồng hồ A, B, C, D. Sau đó tìm bức tranh tương ứng thời gian với các thời gian trên các đồng hồ A, B, C, D.

Kết quả:

Đồng hồ A: chỉ 8 giờ ứng với bức tranh thứ 4 : Em đọc truyện lúc 8 giờ tối

Đồng hồ B: chỉ 10 giờ ứng với bức tranh thứ 3 : Em ngủ lúc 10 giờ đêm.

Đồng hồ C: chỉ 7 giờ ứng với bức tranh thứ : Em đi học lúc 7 giờ sáng.

Đồng hồ D: chỉ 5 giờ ứng với bức tranh thứ : Em đi chơi thả diều lúc 17 giờ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021