Giải bài : Tìm số trừ

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã làm quen với rất nhiều bài về tìm số bị trừ và số hạng chưa biết. Với bài đăng này chúng ta sẽ biết cách tìm số trừ như thế nào. Hi vọng, với hướng dẫn và đáp án chi tiết, các con sẽ học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Tìm số trừ

Số bị trừ : 10

Số trừ : x

Hiệu : 6

10 - x = 6

x = 10 - 6

x = 4

Vậy muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 72 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) 15 - x = 10;

15 - x = 8;

42 - x = 5

b) 32 - x = 14;

32 - x = 18;

x - 14 = 18

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 72 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Tìm số trừ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 72 sgk toán lớp 2

Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021