Giải câu 5 bài : Luyện tập Trang 64 sgk toán lớp 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 64 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 64

Bài làm:

Hướng dẫn: Có 4 điểm, ta nối các điểm với nhau tạo thành các đoạn thẳng sao như hình mẫu.

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 64

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021