Giải câu 2 bài : 55 8 ; 56 7 ; 37 8 ; 68 9

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 66 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 9 = 27;

b) 7 + x = 35;

c) x + 8 = 46

Bài làm:

Hướng dẫn: x là số hạng trong các phép tính. Vậy x bằng tổng trừ đi số hạng còn lại.

a) x + 9 = 27;

x = 27 - 9

x = 18

b) 7 + x = 35;

x = 35 - 7

x = 28

c) x + 8 = 46

x = 46 - 8

x = 38

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021