Giải câu 1 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 75 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

16 - 7 = 12 - 6 =

11 - 7 = 13 - 7 =

14 - 8 = 15 - 6 =

10 - 8 = 13 - 6 =

17 - 8 = 15 - 7 =

11 - 4 = 12 - 3 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng trừ của các số 11, 12, 13, 14, 15,16,... ta nhẩm được hiệu của các phép trừ.

Kết quả như sau:

16 - 7 = 9 12 - 6 = 6

11 - 7 = 4 13 - 7 = 6

14 - 8 = 6 15 - 6 = 9

10 - 8 = 2 13 - 6 = 7

17 - 8 = 9 15 - 7 = 8

11 - 4 = 7 12 - 3 = 9

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021