Giải câu 2 bài : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 65 sgk toán lớp 2

Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào ?

Giải bài : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Bài làm:

Hướng dẫn: Tính nhẩm của các phép tính trong ô màu xanh, hiệu được bao nhiêu thì nối vào số đã có sẵn.

Ví dụ: 15 - 6 = 9 . Nên ta nối phép tính 15 - 6 với 9.

Tương tự vậy ta được :

Giải bài : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021