Giải bài : 54 18

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã học phép tính 34 - 8. Vậy để thực hiện phép tính 54 - 18 ta làm như thế nào ? Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép tính 54 - 18 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
  • 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.

Vậy 54 - 18 = 36.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 63 sgk toán lớp 2

Tính :

Giải bài : 54 - 18

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 63 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47;

b) 64 và 28;

c) 44 và 19.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 63 sgk toán lớp 2

Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 63 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài : 54 - 18

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem