Giải câu 2 bài : 54 18

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 63 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47;

b) 64 và 28;

c) 44 và 19.

Bài làm:

Hướng dẫn: ta đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép tính trừ tương tự như câu 1.

Kết quả như sau:

Giải bài : 54 - 18

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021