Giải câu 2 bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 74 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 74

Bài làm:

Hướng dẫn:Ta thực hiện phép tính từ phải sang trái (từ hàng đơn vị đến hàng chục). Chú ý khi trừ hàng chục ta phải trừ cho cả số nhớ.

Ví dụ mẫu: 56 - 18 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 6 không trừ được 8, lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1.
  • 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.

Vậy 56 - 18 = 38.

Tương tự ví dụ mẫu ta tính được kết quả như sau:

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 74

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021