Giải câu 2 bài : 14 trừ đi một số : 14 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 14 trừ đi một số : 14 - 8

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng trừ của 14 trừ đi một số, ta tính được và ghi kết quả. Chú ý: đây là phép tính theo hàng dọc nên ta cần ghi hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục.

Kết quả thu được như sau:

Giải bài : 14 trừ đi một số : 14 - 8

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021