Giải câu 2 bài : 65 38 ; 46 17 ; 57 28 ; 78 29

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 67 sgk toán lớp 2

Số ?

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép tính thứ nhất để tìm ra số trong ô vuông. Rồi tiếp tục lấy số vừa tìm được thực hiện phép tính để tìm ra số trong ô tròn.

Kết quả:

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021