Giải câu 4 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 68 sgk toán lớp 2

Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

Bài làm:

Tóm tắt

Mẹ vắt : 50l sữa bò

Chị vắt ít hơn mẹ : 18l sữa bò

Chị vắt được ? lít sữa bò.

Lời giải

Chị vắt được số lít sữa bò là:

50 - 18 = 32 ( lít )

Đáp số: 32l sữa bò.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021