Giải bài : Thực hành xem đồng hồ

  • 1 Đánh giá

Để thực hiện cách xem đồng hồ thành thạo, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.


  • 7 lượt xem