Giải câu 5 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 75 sgk toán lớp 2

Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài làm:

Tóm tắt

Màu đỏ : 65cm

Màu xanh ngắn hơn đỏ : 17cm

Băng giấy màu xanh dài ? xăng-ti-mét.

Lời giải

Băng giấy màu xanh dài số xăng-ti-mét là

65 - 17 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021