Giải câu 1 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 81

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 81 sgk toán lớp 2

Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau?

a) Em tưới cây lúc 5 giờ chiều.

b) Em đang học ở trường lúc 8 giờ sáng

c) Cả nhà em ăn cơm lúc 6 giờ chiều

d) Em đi ngủ lúc 21 giờ

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con xem đồng hồ A, B, C, D chỉ mấy giờ, từ đó sẽ tìm được câu tương ứng với thời gian hiện trên đồng hồ.

Ví dụ: Đồng hồ A chỉ 8 giờ, nên đồng A ứng với câu "Em đang học ở trường lúc 8 giờ sáng".

Tương tự ta có kết quả:

  • Đồng hồ A ứng với câu b "Em đang học ở trường lúc 8 giờ sáng".
  • Đồng hồ B ứng với câu d "Em đi ngủ lúc 21 giờ".
  • Đồng hồ C ứng với câu c "Cả nhà em ăn cơm lúc 6 giờ chiều".
  • Đồng hồ D ứng với câu a "Em tưới cây lúc 5 giờ chiều".
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021