Giải bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 68

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 2, Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 68, để học tốt toán 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 68 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm

15 - 6 = 14 - 8 =

16 - 7 = 15 - 7 =

17 - 8 = 16 - 9 =

18 - 9 = 13 - 6 =

15 - 8 = 15 - 9 =

14 - 6 = 16 - 8 =

17 - 9 = 14 - 5 =

13 - 7 = 13 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 68 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

15 - 5 - 1 = 16 - 6 - 3 = 17 - 7 - 2 =

15 - 6 = 16 - 9 = 17 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 68 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 7; 72 - 36

b) 81 - 9; 50 - 17.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 68 sgk toán lớp 2

Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 68 sgk toán lớp 2

Xếp 4 hình tam giác thành hình cánh quạt

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021