Giải bài : 34 8

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã được học 14 trừ đi một số, vậy 14 trừ một số được sử dụng trong những phép tính như thế nào ? Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép tính 34 - 8 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
  • 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 34 - 8 = 26.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 62 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 34 - 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 62 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6;

b) 84 và 8;

c) 94 và 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 62 sgk toán lớp 2

Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 62 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 7 = 34;

b) x - 14 = 36.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021