Giải câu 2 bài : 100 trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 71 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

100 - 20 =

100 - 70 =

100 - 40 =

100 - 10 =

Bài làm:

Hướng dẫn:

Mẫu : 100 - 20 = ?

Nhẩm : 10 chục - 2 chục = 8 chục

Vậy : 100 - 20 = 80.

Tương tự như mẫu ta có kết quả sau

100 - 20 = 80

100 - 70 = 30

100 - 40 = 60

100 - 10 = 90

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021