Giải câu 1 bài : 65 38 ; 46 17 ; 57 28 ; 78 29

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 67 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép tính từ phải sang trái (từ hàng đơn vị đến hàng chục). Chú ý khi trừ hàng chục ta phải trừ cho cả số nhớ.

Ví dụ mẫu: 85 - 27 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 5 không trừ được 7, lấy 15 trừ 7 bằng 8, viết 8 nhớ 1.
  • 2 thêm 1 bằng 3, 8 trừ 3 bằng 4, viết 5.

Vậy 85 - 27 = 58.

Tương tự ví dụ mẫu ta tính được kết quả như sau:

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021