Giải câu 4 bài : 54 18

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 63 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài : 54 - 18

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta nối các điểm đã được chấm sẵn, tạo thành các đoạn thẳng.

Được hình vẽ như sau:

Giải bài : 54 - 18

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021