Giải bài : 55 8 ; 56 7 ; 37 8 ; 68 9

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã học các phép tính 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Vậy những phép tính đó được dùng trong các phép tính nào ? Để biết chi tiết hơn, các thầy cô chia sẻ bài đăng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số . Hi vọng, với hướng dẫn và đáp án chi tiết, các con sẽ học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép tính 55 - 8 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
  • 5 trừ 1 bằng 4, viết 4

Vậy 55 - 8 = 47

Tương tự ta được kết quả phép tính sau:

Giải bài : 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 66 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 66 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 9 = 27;

b) 7 + x = 35;

c) x + 8 = 46

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 66 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu :

Giải bài : 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021