Giải bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 64

  • 1 Đánh giá

Với mục tiêu củng cố lại kiến thức về các phép toán của 14trừ đi một số, cũng như đưa các bài toán có lời văn để áp dụng các phép tính. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 64 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

14 - 5 = 14 - 7 = 14 - 9 =

14 - 6 = 14 - 8 = 13 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 84 - 47; 30 - 6; 74 - 48;

b) 62 - 28; 83 - 45; 60 - 12.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 64 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x - 24 = 34;

b) x + 18 = 60;

c) 25 + x = 84.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 64 sgk toán lớp 2

Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 64 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 64

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021