Giải câu 4 bài : Luyện tập Trang 64 sgk toán lớp 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 64 sgk toán lớp 2

Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?

Bài làm:

Tóm tắt

Cửa hàng : 84 ô tô và máy bay

Ô tô : 45 ô tô

Cửa hàng đó có ? máy bay.

Lời giải

Số may bay cửa hàng đó có là:

84 - 45 = 39 ( máy bay)

Đáp số: 39 máy bay.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021