Giải câu 5 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 70 sgk toán lớp 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 70

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm

C. Khoảng 9cm

B. Khoảng 8cm

D. Khoảng 10cm.

Bài làm:

Đổi : 1dm = 10cm

Ta thầy đoạn thẳng MN ngắn hơn 10cm . Ước lượng bằng mắt thấy đoạn ngắn hơn khoảng 1cm.

Vậy nên đoạn MN khoảng 10 - 1 = 9 (cm)

Khoang chữ C.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021