Giải bài : Ngày, giờ

  • 1 Đánh giá

Hằng ngày, mỗi chúng ta đều cần biết thời gian để thực hiện các công việc của bản thân. Để biết cách xem thời gian qua đồng hồ, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Một ngày có 24 giờ.

24 giờ một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

  • Sáng: 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng,

6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.

  • Trưa : 11 giờ trưa, 12 giờ trưa.
  • Chiều : 1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ),

4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).

  • Tối : 7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).
  • Đêm : 10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ),

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 76 sgk toán lớp 2

Số ?

Giải bài : Ngày, giờ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 76 sgk toán lớp 2

Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh

Giải bài : Ngày, giờ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 76 sgk toán lớp 2

Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu:

Giải bài : Ngày, giờ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021