Giải bài : 100 trừ đi một số

 • 1 Đánh giá

Chúng ta đã làm quen với các phép tính với số bị trừ là có 2 chữ số. Với bài đăng này chúng ta sẽ biết phép trừ với số bị trừ là số có 3 chữ số. Hi vọng, với hướng dẫn và đáp án chi tiết, các con sẽ học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép tính 100 - 36 = ? được tính như thế nào ?

 • Đặt phép tính theo hàng dọc.
 • 0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
 • 3 thêm 1 bằng 4, 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6.
 • 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

Vậy 100 - 36 = 64

Phép tính 100 - 5 = ? được tính như thế nào ?

 • Đặt phép tính theo hàng dọc.
 • 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
 • 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9.
 • 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

Vậy 100 - 5 = 95

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 71 sgk toán lớp 2

Tính :

Giải bài : 100 trừ đi một số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 71 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

100 - 20 =

100 - 70 =

100 - 40 =

100 - 10 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 71 sgk toán lớp 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 5 lượt xem