Giải bài : 65 38 ; 46 17 ; 57 28 ; 78 29

  • 1 Đánh giá

Các phép tính 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29 được tính như thế nào ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Hi vọng, với hướng dẫn và đáp án chi tiết, các con sẽ học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép tính 65 - 38 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
  • 3 thêm 1 bằng 4, 6 trừ 4 bằng 2, viết 2.

Vậy 65 - 38 = 27

Tương tự ta được kết quả phép tính sau:

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 67 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 67 sgk toán lớp 2

Số ?

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

Giải bài : 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 67 sgk toán lớp 2

Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem