Giải bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 55 SGK

  • 1 Đánh giá

Với mục tiêu củng cố lại kiến thức về các phép toán của 12 trừ đi một số, cũng như đưa các bài toán có lời văn để áp dụng các phép tính. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 55 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

12 - 3 = 12 - 5 =

12 - 7 = 12 - 9 =

12 - 4 = 12 - 6 =

12 - 8 = 12 - 10 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 55 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 62 - 27; 72 - 15; 32 - 8.

b) 53 + 19; 36 + 36; 25 + 27.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 55 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 18 = 52;

b) x + 24 = 62;

c) 27 + x = 82.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 55 sgk toán lớp 2

Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 55 sgk toán lớp 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có bao nhiêu hình tam giác?

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 55 SGK

A. Có 7 hình tam giác.

B. Có 8 hình tam giác

C. Có 9 hình tam giác

D. Có 10 hình tam giác.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem