Giải bài 28 + 5

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã học bài 8 cộng với một số, với bài này thầy cô giới đưa tới các con bài về số có hai chữ số mà hàng đơn vị là chữ số 8 cộng với số có một chữ số. Các con cùng vào bài nhé!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Với phép tính 28 + 5 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con đặt phép tính và tính như sau:

  • 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1.
  • 2 thêm 1 bằng 3, viết 3.

Vậy kết quả của phép tính 28 + 5 = 33.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 20 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 28 + 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 20 - SGK toán 2

Mỗi số 51, 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào?


Giải bài 28 + 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 20 - SGK toán 2

Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 20 - SGK toán 2

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 21 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng8283881880
Số hạng7164153348
Tổng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem