Giải câu 4 Bài 28 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 20 - SGK toán 2

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm.

Bài làm:

Các con dùng thước kẻ chia cen-ti-mét, vạch số 0 một điểm và vạch số 5 một điểm, sau đó nối hai điểm đó lại các con được một đoạn thẳng dài 5cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021