Giải bài 9 cộng với một số 9 + 5

  • 1 Đánh giá

Các con đã bắt đầu làm quen với phép cộng có nhớ với phép cộng có tổng bằng 10. Với bài đăng dưới đây của các thầy cô các con sẽ được biết đến phép cộng có nhớ của 9 cộng với một số.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Với phép tính 9 + 5 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con có 9 que tính và 5 que tính nữa. Lấy một que tính từ 5 que tính cho vào cùng 9 que tính. Từ đó các con được 10 que tính và 4 que tính. Như vậy phép tính có kết quả như sau:

9 + 5 = 14

Tương tự như vậy các con có được bảng tính của 9 cộng với một số:

9 + 2 = 11 9 + 6 = 15

9 + 3 = 12 9 + 7 = 16

9 + 4 = 13 9 + 8 = 17

9 + 5 = 14 9 + 9 = 18

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 15 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

9 + 3 = 9 + 6 = 9 + 8 = 9 + 7 = 9 + 4 =

3 + 9 = 6 + 9 = 8 + 9 = 7 + 9 = 4 + 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 15 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 9 cộng với một số 9 + 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 15 - SGK toán 2

Tính:

9 + 6 + 3 = 9 + 4 + 2 =

9 + 9 + 1 = 9 + 2 + 4 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 15 - SGK toán 2

Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021