Giải câu 1 Hình chữ nhật Hình tứ giác

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 23 - SGK toán 2

Dùng bút và thước nối các điểm để có:

a) Hình chữ nhật.

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

b) Hình tứ giác

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Bài làm:

a) Các con nhận diện được hình chữ nhật là hình như thế nào rồi. Vậy chỉ cần nối bốn điểm A, B, C, D các con sẽ được được hình chữ nhật ABCD

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

b) Tương tự, các con nối bốn điểm M, N, P, Q sẽ được hình tứ giác MNPQ.

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021