Giải câu 3 Luyện tập Toán lớp 2 trang 25 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 25 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 25 SGK

Bài làm:

Hướng dẫn: dựa vào hình trên, các con muốn tìm được đội 2 có bao nhiêu người, các con phải làm phép cộng giữa số người của đội 1 và số người đội 2 hơn đội 1.

Bài giải

Số người của đội 2 là:

15 + 2 = 17 (người )

Đáp số: 17 người.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021