Giải câu 1 Bài 49 + 25

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 17 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 49 + 25

Bài làm:

Ví dụ: 39 + 22 = ? Các con tính như sau:

  • 9 cộng 2 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
  • 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6.
  • Vậy 39 + 22 = 61

Thực hiện tương tự với các phép tính khác các con được kết quả sau:

Giải bài 49 + 25

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021