Giải câu 2 Phép cộng có tổng bằng 10

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 12 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 10

Bài làm:

Các con đặt phép tính theo hàng dọc rồi tính. Được kết quả sau:

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 10

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021