Giải câu 4 Bài 8 cộng với một số: 8 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 19 - SGK toán 2

Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?

Bài làm:

Tóm tắt

Hà có : 8 con tem

Mai có : 7 con tem

Cả hai bạn có: ? con tem

Chú ý: Bài này, đề bài hỏi tổng số tem của cả hai bạn nên các con cần làm phép tính cộng.

Giải

Cả hai bạn có số tem là:

8 + 7 = 15 (con tem)

Đáp số : 15 con tem.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021