Giải bài 38 + 25

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã được học 8 cộng với một số, vậy 8 cộng với một số được sử dụng trong những phép tính như thế nào ? Các con cùng vào bài đăng dưới đây nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Phép tính 38 + 25 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1.
  • 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6.

Vậy 38 + 25 = 63.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 21 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 38 + 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 21 - SGK toán 2

Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Giải bài 38 + 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 21 - SGK toán 2

Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

8 + 4 ... 8 + 5 18 + 8 ... 19 + 9

9 + 8 ... 8 + 9 18 + 9 ... 19 + 8

9 + 7 ... 9 + 6 19 + 10 ... 10 + 18

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021