Giải câu 4 Bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 22 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 22 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 22 SGK

Bài làm:

Các con dựa vào các phép cộng sẽ tìm được số trong các ô trống như sau:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 22 SGK

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021