Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 25 SGK

  • 1 Đánh giá

Để các con có thể rèn luyện dạng bài tập này, các thầy cô sẽ đưa đến các con những bài tập dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 25 - SGK toán 2

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 25 SGK

Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 25 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 11 bưu ảnh

Bình nhiều hơn An : 3 bưu ảnh

Bình có: ... bưu ảnh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 25 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 25 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 25 - SGK toán 2

Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Vẽ đoạn thẳng CD.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021