Giải câu 1 Luyện tập Toán lớp 2 trang 25 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 25 - SGK toán 2

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 25 SGK

Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

Bài làm:

Tóm tắt

Cốc có : 6 bút chì

Hộp nhiều hơn cốc : 2 bút chì

Trong hộp có : ... bút chì ?

Hướng dẫn: trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì, muốn tính được số bút có trong hộp các con cần lấy số bút có trong cốc cộng với số bút mà trong hộp nhiều hơn trong bút.

Bài giải

Số bút chì có trong hộp là:

6 + 2 = 8 ( bút chì )

Đáp số: 8 bút chì.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021